White Camellias

Oil on canvas, 24" x 30"

White Camellias

Oil on canvas, 24" x 30"